Industry-figures

แนวโน้มตัวเลขอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561

ในปัจจุบันในยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลก โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้มีพื้นที่ในการโฆษณาชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมา ในล่าสุดปี 2018 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของอุตสหกรรมทั่วโลกกว่า 40 พันล้านเหรียญลงทุนไปกับการทำโฆษณาทั้งสิ้น ถือเป็นตัวเลขที่ทะลุยอดที่ลงทุนโฆษณาในทีวีโดยสิ้นเชิง Continue reading “แนวโน้มตัวเลขอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561”