Current-industry

ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ปัจจัยซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมนั้นมีมากมายหลายปัจจัย หากแต่ปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และถ้าเลือกไม่ดีปัจจัยนี้ก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมแห่งนั้นในระยะยาว ซึ่งปัจจัยนั้นก็คือทำเลที่ตั้งโรงงาน นั่นเอง สำหรับวันนี้เรามาศึกษากันดีกว่าว่าการจะตั้งอุตสาหกรรม Continue reading “ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน”