industry

อุตสาหกรรม คืออะไรในปัจจุบัน

‘อุตสาหกรรม’ ภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Industry’ คือ ชื่อเรียกขั้นตอนการแปรรูปประเภทหนึ่ง หรือ ชื่อเรียกของการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบดั้งเดิมให้เป็นวัสดุใหม่ และนำวัสดุมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องจักรหรือแรงงานมนุษย์ Continue reading “อุตสาหกรรม คืออะไรในปัจจุบัน”