industry

อุตสาหกรรม คืออะไรในปัจจุบัน

‘อุตสาหกรรม’ ภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘Industry’ คือ ชื่อเรียกขั้นตอนการแปรรูปประเภทหนึ่ง หรือ ชื่อเรียกของการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบดั้งเดิมให้เป็นวัสดุใหม่ และนำวัสดุมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องจักรหรือแรงงานมนุษย์ Continue reading “อุตสาหกรรม คืออะไรในปัจจุบัน”

Current-industry

ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ปัจจัยซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมนั้นมีมากมายหลายปัจจัย หากแต่ปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และถ้าเลือกไม่ดีปัจจัยนี้ก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมแห่งนั้นในระยะยาว ซึ่งปัจจัยนั้นก็คือทำเลที่ตั้งโรงงาน นั่นเอง สำหรับวันนี้เรามาศึกษากันดีกว่าว่าการจะตั้งอุตสาหกรรม Continue reading “ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน”