Manufacturing industry

อุตสาหกรรมการผลิตที่ช่วยตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตของประชากรทั่วทั้งโลกนั่น ล้วนส่วนใหญ่ได้รับมาจากการคิดค้นและผลิตสินค้าของใช้ต่างๆ เพื่อมารองรับความต้องการ เช่น เสื้อผ้า , เครื่องจักร , รถยนต์ และอีกมากมาย ดังนั้นหมายความว่าหากอุตสาหกรรมในด้านการผลิตมีความก้าวหน้า ก็จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปในทางทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน

แน่นอนว่ารายได้ส่วนใหญ่ในแต่ละ ประเทศนั้นมาจากธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าทรัพยากรมีความหลากหลายมากแค่ไหน ส่วนในประเทศไทยนั้นก็จะมีผ้าฝ้ายที่ส่งออกอย่างต่อเนื่องและมีความนิยม อย่างมาก แต่ในบางประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปขึ้นชื่อในการผลิตเครื่องยนต์เช่น เครื่องจักรและรถยนต์ เข้ามาตีตลาดในหลายๆ ประเทศ

Manufacturing industry one

ดังนั้นแล้วด้วยเหตุผลที่อุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวน มหาศาล จึงทำให้หลายๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ โดยนั้นจะเป็นการช่วยให้ประเทศของเราเติบโตและมีรายได้เข้าประเทศต่อปีที่ สูงได้ง่ายๆ และไม่ใช่แค่สร้างรายได้ให้กับประเทศเราเองเท่านั้น มันยังช่วยให้การเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศมีความสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำ หรือรายได้ที่ไม่พอจ่ายรวมไปถึงค่าครองชีพที่ดีขึ้นเพราะได้รับผลมาจาก เศรษฐกิจภายในประเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่ก็ใช่ว่าอุตสาหกรรมต่างๆ จะไม่มีข้อเสียเลย ซึ่งมีข้อเสียอย่างมากในด้านสร้างมลภาวะที่เสียหายแก่โลกโดยเฉพาะในเขต อุตสาหกรรมที่มีโรงงานมากมายไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายทางอากาศโดยควันที่เกิดจากการผลิต , การทิ้งของเสียลงแหล่งน้ำ , การที่ต้องรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติเพื่อสร้างโรงงาน ดังนั้นการที่เราจะมีแหล่งอุตสาหกรรมเยอะๆ ก็ต้องย่อมแลกมาด้วยธรรมชาติที่เสื่อมลงนั้นเอง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขสะทีเดียว มันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราในประเทศทุกคนที่ต้องหมันดูแลรักษาธรรมชาติให้มี สภาพที่ดี เพื่อทดแทนสิ่งที่เสียไป