tourist industry

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีมาพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม

ในหลายๆ ประเทศพยายามอย่างยิ่งที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตัวเอง เพื่อเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศและให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น แต่นั้นก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น หากแต่ถ้าต้องการสร้างความประทับใจและเป็นที่น่าจดจำต่อนักท่องเที่ยว และนั้นหมายถึงการบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์ต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างดี และยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอื่นๆ เข้ามาได้ด้วย

ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำรายได้เข้าสู่ ประเทศได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่แพ้อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ เลย จึงทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านนี้อย่างต่อ เนื่อง โดยในทุกๆ ปีและทุกเทศกาลของในแต่ละประเทศจะมีการโปรโมทและให้บริการสำหรับนักท่อง เที่ยวเป็นพิเศษ เช่นอย่างในประเทศไทยก็จะมีเทศกาลที่ชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีนั้นก็คือ “สงกรานต์” นั้นเอง โดยในแต่ละปี ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากสงกรานต์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในวันสงกรานต์ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับความต้องการของชาวต่างชาติเช่นการ นำเหล่าศิลปินหรือดีเจจากต่างประเทศชื่อดังมากมายมาให้ความบันเทิง รวมไปถึงมีการจัดงานใหญ่ๆ ในทุกปี

tourist industry one

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่กล่าว มานั้นหากมีการบริการหรือมีความดูแลไม่ทั่วถึงก็จะทำให้อุตสาหกรรมท่อง เที่ยวตกต่ำ และถอยหลังลงอย่างมาก โดยมีตัวอย่างมากมายให้เห็นอยู่บ่อยๆ เช่นเกิดข่าวไม่ดีกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ , หรือการคดโกงที่เกิดขึ้นกับเหล่านักท่องเที่ยว นั้นหมายถึงเราไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้

และหากเราอยากจะให้อุตสาหกรรมด้าน ท่องเที่ยวของเราเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดี จึงจำเป็นที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ ซึ่งนอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดูดีแล้ว ยังถือว่าช่วยประเทศชาติของเราอีกด้วย โดยสิ่งที่ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติที่ สวยงาม อย่างทะเล เป็นต้น