Export-industry-one

ข้อได้เปรียบของการมีอุตสาหกรรมการส่งออกที่ดี

เวลา นี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆ ทั้งยุโรปหรือเอเชียต่างก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับด้านอุตสาหกรรม เพราะอย่างที่รู้กันดีว่ารายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศส่วนใหญ่เป็นเพราะ การส่งออกและการผลิตสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศของตน เองได้อย่างดีเยี่ยม จะว่าไปแล้วประเทศไทยเองก็มีอุตสาหกรรมในการส่งออกจำนวนไปน้อยเลยถ้าเปรียบ กับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันเอง

และแน่นอนว่าในเวลานี้ประเทศไทย เราเองนั้นต้องการส่งเสริมการส่งออกอย่างมากโดยเพราะด้านการเกษตรกร ที่มีการส่งออกข้าวจากชาวนาและผลผลิตไร่สวนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุที่มีการส่งเสริมในด้านนี้เป็นพิเศษเป็นเพราะต้องการสร้างเศรษฐกิจ ที่ดีให้กับประเทศและนำรายได้ให้แก่ชาวไร่ชาวนา โดยเป็นการนำเอาจุดแข็งของทรัพยากรทางประเทศออกมาใช้อย่างคุ้มค่า

Export industry

แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าถึงจะมีการส่งออกที่ขนาดใหญ่ก็จะมีรายได้มากขึ้น เสมอไป เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการและบริหารของคนในประเทศนั้นๆ เองด้วย รวมไปถึงปัจจัยอีกหลายปัจจัยในแต่ละปี อาจจะมียอดการส่งออกที่แตกต่างกันเช่น บางปีมีการส่งออกที่ลดลงอาจเกิดได้จากภัยธรรมชาติหรือฤดูกาลที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมจะก้าวหน้าได้อย่างคงเส้นคงวา หรือจะก้าวกระโดดนั้นล้วนมาจากการบริหารที่ดีและถูกต้อง รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอีกด้วย เพราะหากนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ช่วยกันรักษาจะเป็นการทำให้ทรัพยากร ที่เป็นปัจจัยในการส่งออกลดน้อยลงแล้วจึงจะหมดไปในท้ายที่สุด

ดังนั้นหากเราต้องการคุณภาพ อุตสาหกรรมในการส่งออกที่ดี เราจึงควรดูแลทรัพยากรในประเทศให้ดีเสียก่อนเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี แล้วจึงจะมีการส่งออกที่ยอดเยี่ยมตามมา ต่อมาสินค้าของเราจะสามารถแทรกตัวเข้าไปตีตลาดในอีกหลายๆ ประเทศที่ต้องการผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการส่งออกที่ดีจากเรา