Mushroom farming industry

โรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มเพราะเลี้ยงเห็ดไทยส่งออกต่างประเทศ

ถ้าถึงเกี่ยวกับฟาร์มนั้นทุกๆคนจะ มองเห็นถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์น้ำนั่นเองแต่ที่ ผมจะนำเอามาขุดคุ้ยและรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเห็ดหรือที่เราจักกันในฟาร์ม เลี้ยงเห็ด และโรงงานอุตสาหกรรมเห็ดนั้นยังไม่ได้การตอบรับที่ดีมากสักเท่าไหร่แต่ วันนี้เราจะมาพูดและเล่าสู่บอกกันฟังการเลี้ยงเห็ดและสถานที่ในการทำฟาร์ม อุตสาหกรรมเลี้ยงเห็ดและวีการขายและส่งออกอิกด้วย และการเพาะเลี้ยงเห็ดที่ดีนั้นให้ถูกวิธีนั้นจะต้อง อยู่ในสถานที่ ที่โรงงานอุตสาหกรรมได้ออกแบบไว้เช่นต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับการให้น้ำ และความร้อนและอากาศที่เหมาสมเพื่อที่จะให้เห็ดที่ดีนั้นผ่านการตรวจสอบตรวจ เช็คจากอุตสาหกรรมฟาร์มเพราะเลี้ยงเห็ดอิกด้วยเพราะว่าเห็ดที่ดีนั้นต้อง มีดอกที่ใหญ่และขาวมาดำจนเกินไปมีขนาดที่ใหม่ประมานหนึ่งกำมือหรือเล็กกว่า นั้น

Mushroom farming industry one

ถ้าเล็กกว่านี้กรรมอุตสาหกรรมฟาร์มจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ เพราะเห็ดที่ดีนั้นจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีและแน่ใจก่อนว่าไม่มีสารผิดติด อยู่กับเห็ดอิกด้วยเพราะเห็ดที่จะส่งออกไปต่างประเทศนั้นต้องได้รับการตรวจ สอบจากฟาร์มอุตสาหกรรมก่อนถึงจะถูกออกไปได้นั่นเองและประเทศที่มีการส่งออก เห็ดไปมากที่สุดตอนนี่ก็คือประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ ใหญ่และคนจีนนั้นเน้นเอาเห็ดไปปรุงเป็นยาบำรุงกำลังเลยทำให้เป็นผลดีต่อโรง งานอุตสาหกรรมเห็ดของประเทศไทยอิกด้วยนั่นเอง เลยทำให้เห็ดของไทยนั้นขึ้นตรงกับประเทศจีนและทำให้โรงงานอุตสาหกรรมของจีน นั้นได้ทำสัญญาการซื้อขายส่งออกเห็ดรายปีอิกด้วยกับประเทศไทยข้อดีของโรงงาน ผลิตเห็ดนั้นหนึ่งเลยใช้ต้นทุนที่ไม่แพงมากจนเกินไปและสามารถให้โรงงานได้ ภาพในครอบครัวอิกด้วยและส่งขายได้กำไรดีและตอนนี้นั้นโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์ม เพราะเลี้ยงเห็ดประเทศไทยมีมายมากจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอิกด้วยจนถึง ปัจจุบันนี้